Steppin into Asia

Vaše vstupenka do Asie, Váš průvodce Orientem.

Episodes Date

Další epizoda ze série #bizar vás seznámí s tibetskou hrou šo a s vtipnými, poetickými a místy vulgárními průpovídkami šopše, které se říkají při házení kostkami. Zamylíme se také nad hrami obecně a a...
October 18, 2021
ANOTACE Cílem této přednášky není pojednávat o přítomnosti Orientu v české spiritualitě obecně. Namísto toho se budeme věnovat jednomu z výrazných motivů českého duchovna: jeho převládající indicko-ti...
September 5, 2021
ANOTACE Přednáška se pokusí na příkladu české literární recepce Indie zvýraznit některá základní témata, jež jsou specifická pro českou reflexi Orientu, a to od počátků přibližně do 30. let 20. stolet...
August 29, 2021
ANOTACE Russia's position between the West and the East makes this country at once the subject and the object of Orientalism. This duality is explored here, on the one hand, by pondering over the hist...
August 22, 2021
ANOTACE Podobně jako se Istanbul rozkládá na pomezí Evropy a Asie, považuje osmanský intelektuál Ahmed Midhat Efendi Osmanskou říši po období tanzimatu za společnost, která se neztotožňuje ani s evrop...
August 15, 2021
ODKAZY NA LITERATURU 1) Publikace našeho hosta Zdeňka Štipla: 39:35 Štipl, Zdeněk. 2020. The Christian Ashram Movement in India (https://www.routledge.com/The-Christian-Ashram-Movement-in-India/Stipl/...
August 13, 2021
ANOTACE V úvodní části představíme studentům dvě polohy orientalismu, které jsou pokládány za charakteristické vzhledem k Tibetu. První z nich je pohled na Tibet jako na bájnou duchovní zemi, studnici...
August 8, 2021
ANOTACE From the times of Jesuit missionaries' arrival in China the information about this country in Europe was actively accumulated and interpreted to various means and ends. However, it has been a ...
August 1, 2021
ANOTACE Projevy etnického nacionalismu lze v Koreji pozorovat od konce 19. století. Klíčovým okamžikem, který spustil etno-nacionalistické sentimenty, byla expansivní politika imperiálního Japonska a ...
July 25, 2021
ANOTACE Japonsko se jako první asijská země dokázalo zmodernizovat a vzepřít evropským kolonizátorům. Jedním z hlavních hnacích motorů japonské modernizace byla z Evropy přejatá myšlenka nacionalismu....
July 11, 2021

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App