#orientalismus 06 Lukáš Kubík: Korejský etnický nacionalismus jako reakce na japonskou nadřazenost

ANOTACE

Projevy etnického nacionalismu lze v Koreji pozorovat od konce 19. století. Klíčovým okamžikem, který spustil etno-nacionalistické sentimenty, byla expansivní politika imperiálního Japonska a anexe Korejského poloostrova. Teorie pokrevní návaznosti a rasové čistoty se v Koreji začaly objevovat s nástupem Sin Čchähoovy (1880–1936) národní historie. Korejský nacionalismus vznikl v reakci na japonskou asimilační politiku. Po konci japonské okupace a rozdělení Koreje na dva státy se podoby etnického nacionalismu začaly díky odlišnému socio-ekonomicko-polotickému vývoji v obou státech odlišovat. Zatímco na severu poloostrova vedlo toto ideologické podhoubí k vytvoření kultu Kim Ilsônga a ideji o čisté korejské rase, na Jihu dalo vzniknout sofistikované formě etnického nacionalismu, hluboce zakořeněného v v korejské společnosti. Tato přednáška představí hlavní příčiny vzniku etnického nacionalismu v Koreji na přelomu 19. a 20. století, jeho vliv na ideologii KLDR, a historiografii a výuku “národních” dějin v Korejské republice. 

 

LITERATURA

 

DALŠÍ ČETBA

  • Kowner, Rotem, a Walter Demel. Race and Racism in Modern East Asia. Interactions, Nationalism, Gender and Lineage. Leiden: Brill, 2015. Kapitola 11. 
  • Lanʹkov, A. N. The real North Korea. Life and politics in the failed Stalinist utopia. Oxford: Oxford University Press, 2013.
  • Tikhonov, Vladimir. Modern Korea and Its Others. Perceptions of the Neighbouring Countries and Korean Modernity. 1st edition. London: Routledge, 2015.
Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App